Dragon Ball Z

Dragon Ball Z
4.3 media de: 1 votos
Sinopsis

Many years have passed since Goku first searched for the Dragon Balls. He is a grown man, with a wife and son. He and his friends have settled into their own lives and, for the most part, things are rather peaceful. Then one day, Goku learns he is really a Saiyan and comes from another planet. Now begins new adventures for Goku and his friends as they defend their home against new, more powerful threats.

Información
Título original Dragon Ball Z
Año: 1989
Género: Acción Animación Aventura Ciencia Ficción Comedia Fantasía
Director: Akira Toriyama
Elenco: Mayumi Tanaka, Naoki Tatsuta, Ryūsei Nakao, Jôji Yanami, Ryō Horikawa, Hiromi Tsuru, Toshio Furukawa, Hiromi Tsuru, Yūko Minaguchi, Naoko Watanabe, Hirotaka Suzuoki, Miki Itō, Masako Nozawa, Yūko Minaguchi, Hiroko Emori, Mayumi Shō, Hiroko Emori, Masako Nozawa, Tōru Furuya, Tomiko Suzuki, Mami Koyama, Masako Nozawa, Shigeru Chiba, Shin Aomori, Kōhei Miyauchi, Kōzō Shioya, Toku Nishio, Reizō Nomoto, Shigeru Nakahara, Ryūzaburō Ōtomo, Yukimasa Kishino, Shigeru Chiba, Kazumi Tanaka, Yukitoshi Hori, Hideyuki Hori, Shô Hayami, Shōzō Iizuka, Kenji Utsumi, Yuko Kobayashi, Hiroshi Masuoka, Mariko Mukai, Yôko Kawanami, Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Takeshi Aono, Ichirō Nagai, Keiko Yamamoto, Norio Wakamoto, Yūji Mitsuya, Masaharu Satō, Daisuke Gōri, Naoko Watanabe, Bin Shimada, Chikao Ohtsuka, Daisuke Gōri, Hiro Yūki, Hisao Egawa, Junpei Takiguchi, Mayumi Tanaka, Katsuji Mori, Keiko Yokozawa, Kenji Utsumi, Megumi Urawa, Naoki Tatsuta, Yukimasa Kishino, Yukitoshi Hori.
Mas Información
CAPITULOS
Capitulos Visto Rating Audio View's
Dragon Ball Z 1x01
        0
Dragon Ball Z 1x02
        0
Dragon Ball Z 1x03
        0
Dragon Ball Z 1x04
        0
Dragon Ball Z 1x05
        0
Dragon Ball Z 1x06
        0
Dragon Ball Z 1x07
        0
Dragon Ball Z 1x08
        0
Dragon Ball Z 1x09
        0
Dragon Ball Z 1x10
        0
Dragon Ball Z 1x11
        0
Dragon Ball Z 1x12
        0
Dragon Ball Z 1x13
        0
Dragon Ball Z 1x14
        0
Dragon Ball Z 1x15
        0
Dragon Ball Z 1x16
        0
Dragon Ball Z 1x17
        0
Dragon Ball Z 1x18
        0
Dragon Ball Z 1x19
        0
Dragon Ball Z 1x20
        0
Dragon Ball Z 1x21
        0
Dragon Ball Z 1x22
        0
Dragon Ball Z 1x23
        0
Dragon Ball Z 1x24
        0
Dragon Ball Z 1x25
        0
Dragon Ball Z 1x26
        0
Dragon Ball Z 1x27
        0
Dragon Ball Z 1x28
        0
Dragon Ball Z 1x29
        0
Dragon Ball Z 1x30
        0
Dragon Ball Z 1x31
        0
Dragon Ball Z 1x32
        0
Dragon Ball Z 1x33
        0
Dragon Ball Z 1x34
        0
Dragon Ball Z 1x35
        0
Dragon Ball Z 1x36
        0
Dragon Ball Z 1x37
        0
Dragon Ball Z 1x38
        0
Dragon Ball Z 1x39
        0
Capitulos Visto Rating Audio View's
Dragon Ball Z 2x01
        0
Dragon Ball Z 2x02
        0
Dragon Ball Z 2x03
        0
Dragon Ball Z 2x04
        0
Dragon Ball Z 2x05
        0
Dragon Ball Z 2x06
        0
Dragon Ball Z 2x07
        0
Dragon Ball Z 2x08
        0
Dragon Ball Z 2x09
        0
Dragon Ball Z 2x10
        0
Dragon Ball Z 2x11
        0
Dragon Ball Z 2x12
        0
Dragon Ball Z 2x13
        0
Dragon Ball Z 2x14
        0
Dragon Ball Z 2x15
        0
Dragon Ball Z 2x16
        0
Dragon Ball Z 2x17
        0
Dragon Ball Z 2x18
        0
Dragon Ball Z 2x19
        0
Dragon Ball Z 2x20
        0
Dragon Ball Z 2x21
        0
Dragon Ball Z 2x22
        0
Dragon Ball Z 2x23
        0
Dragon Ball Z 2x24
        0
Dragon Ball Z 2x25
        0
Dragon Ball Z 2x26
        0
Dragon Ball Z 2x27
        0
Dragon Ball Z 2x28
        0
Dragon Ball Z 2x29
        0
Dragon Ball Z 2x30
        0
Dragon Ball Z 2x31
        0
Dragon Ball Z 2x32
        0
Dragon Ball Z 2x33
        0
Dragon Ball Z 2x34
        0
Dragon Ball Z 2x35
        0
Capitulos Visto Rating Audio View's
Dragon Ball Z 3x01
        0
Dragon Ball Z 3x02
        0
Dragon Ball Z 3x03
        0
Dragon Ball Z 3x04
        0
Dragon Ball Z 3x05
        0
Dragon Ball Z 3x06
        0
Dragon Ball Z 3x07
        0
Dragon Ball Z 3x08
        0
Dragon Ball Z 3x09
        0
Dragon Ball Z 3x10
        0
Dragon Ball Z 3x11
        0
Dragon Ball Z 3x12
        0
Dragon Ball Z 3x13
        0
Dragon Ball Z 3x14
        0
Dragon Ball Z 3x15
        0
Dragon Ball Z 3x16
        0
Dragon Ball Z 3x17
        0
Dragon Ball Z 3x18
        0
Dragon Ball Z 3x19
        0
Dragon Ball Z 3x20
        0
Dragon Ball Z 3x21
        0
Dragon Ball Z 3x22
        0
Dragon Ball Z 3x23
        0
Dragon Ball Z 3x24
        0
Dragon Ball Z 3x25
        0
Dragon Ball Z 3x26
        0
Dragon Ball Z 3x27
        0
Dragon Ball Z 3x28
        0
Dragon Ball Z 3x29
        0
Dragon Ball Z 3x30
        0
Dragon Ball Z 3x31
        0
Dragon Ball Z 3x32
        0
Dragon Ball Z 3x33
        0
Capitulos Visto Rating Audio View's
Dragon Ball Z 4x01
        0
Dragon Ball Z 4x02
        0
Dragon Ball Z 4x03
        0
Dragon Ball Z 4x04
        0
Dragon Ball Z 4x05
        0
Dragon Ball Z 4x06
        0
Dragon Ball Z 4x07
        0
Dragon Ball Z 4x08
        0
Dragon Ball Z 4x09
        0
Dragon Ball Z 4x10
        0
Dragon Ball Z 4x11
        0
Dragon Ball Z 4x12
        0
Dragon Ball Z 4x13
        0
Dragon Ball Z 4x14
        0
Dragon Ball Z 4x15
        0
Dragon Ball Z 4x16
        0
Dragon Ball Z 4x17
        0
Dragon Ball Z 4x18
        0
Dragon Ball Z 4x19
        0
Dragon Ball Z 4x20
        0
Dragon Ball Z 4x21
        0
Dragon Ball Z 4x22
        0
Dragon Ball Z 4x23
        0
Dragon Ball Z 4x24
        0
Dragon Ball Z 4x25
        0
Dragon Ball Z 4x26
        0
Dragon Ball Z 4x27
        0
Dragon Ball Z 4x28
        0
Dragon Ball Z 4x29
        0
Dragon Ball Z 4x30
        0
Dragon Ball Z 4x31
        0
Dragon Ball Z 4x32
        0
Capitulos Visto Rating Audio View's
Dragon Ball Z 5x01
        0
Dragon Ball Z 5x02
        0
Dragon Ball Z 5x03
        0
Dragon Ball Z 5x04
        0
Dragon Ball Z 5x05
        0
Dragon Ball Z 5x06
        0
Dragon Ball Z 5x07
        0
Dragon Ball Z 5x08
        0
Dragon Ball Z 5x09
        0
Dragon Ball Z 5x10
        0
Dragon Ball Z 5x11
        0
Dragon Ball Z 5x12
        0
Dragon Ball Z 5x13
        0
Dragon Ball Z 5x14
        0
Dragon Ball Z 5x15
        0
Dragon Ball Z 5x16
        0
Dragon Ball Z 5x17
        0
Dragon Ball Z 5x18
        0
Dragon Ball Z 5x19
        0
Dragon Ball Z 5x20
        0
Dragon Ball Z 5x21
        0
Dragon Ball Z 5x22
        0
Dragon Ball Z 5x23
        0
Dragon Ball Z 5x24
        0
Dragon Ball Z 5x25
        0
Dragon Ball Z 5x26
        0
Capitulos Visto Rating Audio View's
Dragon Ball Z 6x01
        0
Dragon Ball Z 6x02
        0
Dragon Ball Z 6x03
        0
Dragon Ball Z 6x04
        0
Dragon Ball Z 6x05
        0
Dragon Ball Z 6x06
        0
Dragon Ball Z 6x07
        0
Dragon Ball Z 6x08
        0
Dragon Ball Z 6x09
        0
Dragon Ball Z 6x10
        0
Dragon Ball Z 6x11
        0
Dragon Ball Z 6x12
        0
Dragon Ball Z 6x13
        0
Dragon Ball Z 6x14
        0
Dragon Ball Z 6x15
        0
Dragon Ball Z 6x16
        0
Dragon Ball Z 6x17
        0
Dragon Ball Z 6x18
        0
Dragon Ball Z 6x19
        0
Dragon Ball Z 6x20
        0
Dragon Ball Z 6x21
        0
Dragon Ball Z 6x22
        0
Dragon Ball Z 6x23
        0
Dragon Ball Z 6x24
        0
Dragon Ball Z 6x25
        0
Dragon Ball Z 6x26
        0
Dragon Ball Z 6x27
        0
Dragon Ball Z 6x28
        0
Dragon Ball Z 6x29
        0
Capitulos Visto Rating Audio View's
Dragon Ball Z 7x01
        0
Dragon Ball Z 7x02
        0
Dragon Ball Z 7x03
        0
Dragon Ball Z 7x04
        0
Dragon Ball Z 7x05
        0
Dragon Ball Z 7x06
        0
Dragon Ball Z 7x07
        0
Dragon Ball Z 7x08
        0
Dragon Ball Z 7x09
        0
Dragon Ball Z 7x10
        0
Dragon Ball Z 7x11
        0
Dragon Ball Z 7x12
        0
Dragon Ball Z 7x13
        0
Dragon Ball Z 7x14
        0
Dragon Ball Z 7x15
        0
Dragon Ball Z 7x16
        0
Dragon Ball Z 7x17
        0
Dragon Ball Z 7x18
        0
Dragon Ball Z 7x19
        0
Dragon Ball Z 7x20
        0
Dragon Ball Z 7x21
        0
Dragon Ball Z 7x22
        0
Dragon Ball Z 7x23
        0
Dragon Ball Z 7x24
        0
Dragon Ball Z 7x25
        0
Capitulos Visto Rating Audio View's
Dragon Ball Z 8x01
        0
Dragon Ball Z 8x02
        0
Dragon Ball Z 8x03
        0
Dragon Ball Z 8x04
        0
Dragon Ball Z 8x05
        0
Dragon Ball Z 8x06
        0
Dragon Ball Z 8x07
        0
Dragon Ball Z 8x08
        0
Dragon Ball Z 8x09
        0
Dragon Ball Z 8x10
        0
Dragon Ball Z 8x11
        0
Dragon Ball Z 8x12
        0
Dragon Ball Z 8x13
        0
Dragon Ball Z 8x14
        0
Dragon Ball Z 8x15
        0
Dragon Ball Z 8x16
        0
Dragon Ball Z 8x17
        0
Dragon Ball Z 8x18
        0
Dragon Ball Z 8x19
        0
Dragon Ball Z 8x20
        0
Dragon Ball Z 8x21
        0
Dragon Ball Z 8x22
        0
Dragon Ball Z 8x23
        0
Dragon Ball Z 8x24
        0
Dragon Ball Z 8x25
        0
Dragon Ball Z 8x26
        0
Dragon Ball Z 8x27
        0
Dragon Ball Z 8x28
        0
Dragon Ball Z 8x29
        0
Dragon Ball Z 8x30
        0
Dragon Ball Z 8x31
        0
Dragon Ball Z 8x32
        0
Dragon Ball Z 8x33
        0
Dragon Ball Z 8x34
      0
Capitulos Visto Rating Audio View's
Dragon Ball Z 9x01
      0
Dragon Ball Z 9x02
      0
Dragon Ball Z 9x03
      0
Dragon Ball Z 9x04
      0
Dragon Ball Z 9x05
      0
Dragon Ball Z 9x06
      0
Dragon Ball Z 9x07
      0
Dragon Ball Z 9x08
      0
Dragon Ball Z 9x09
      0
Dragon Ball Z 9x10
      0
Dragon Ball Z 9x11
      0
Dragon Ball Z 9x12
      0
Dragon Ball Z 9x13
      0
Dragon Ball Z 9x14
      0
Dragon Ball Z 9x15
      0
Dragon Ball Z 9x16
      0
Dragon Ball Z 9x17
      0
Dragon Ball Z 9x18
      0
Dragon Ball Z 9x19
      0
Dragon Ball Z 9x20
      0
Dragon Ball Z 9x21
      0
Dragon Ball Z 9x22
      0
Dragon Ball Z 9x23
      0
Dragon Ball Z 9x24
      0
Dragon Ball Z 9x25
      0
Dragon Ball Z 9x26
      0
Dragon Ball Z 9x27
      0
Dragon Ball Z 9x28
      0
Dragon Ball Z 9x29
      0
Dragon Ball Z 9x30
      0
Dragon Ball Z 9x31
      0
Dragon Ball Z 9x32
      0
Dragon Ball Z 9x33
      0
Dragon Ball Z 9x34
      0
Dragon Ball Z 9x35
      0
Dragon Ball Z 9x36
      0
Dragon Ball Z 9x37
      0
Dragon Ball Z 9x38
      0

:-) :-S :-P :-[ :-D }:-] X* ;-D -_- :-} :*) :-( ;-) .l.